sklantzithres 2

ΣΠΙΘΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Archive for the ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ’ Category

Η Βουλγαρία καταγγέλλει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για «αθέμιτη» φορολογία!

Posted by PROTEUS στο Απρίλιος 26, 2015


Οι «γείτονες» Βούλγαροι των οποίων αρκετές χιλιάδες πολίτες έλαβαν σύνταξη από το ελληνικό κράτος, εργαζόμενοι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια , μας κατηγορεί για αθέμιτο φορολογικό καθεστώς. Νέα ελληνική νομοθεσία απαιτεί υψηλότερο φόρο σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τις ελληνικές επιχειρήσεις στη Βουλγαρία.


Συγκεκριμένα η Βουλγαρία  προέβη σε επίσημη καταγγελία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυριζόμενη ότι η χώρα μας  έχει προβάλει  διακρίσεις φόρου επί ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο βουλγαρικό έδαφος . 

Οι εν λόγω κανονισμοί ψηφίστηκαν  από την Ελλάδα και οραματίζονται την επιβολή φόρου 26 τοις εκατό φόρο για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από ελληνικές εταιρείες με επιχειρήσεις σε χώρες με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς», σύμφωνα με μια λίστα που περιλαμβάνει δύο  κράτη μέλη της ΕΕ ( Βουλγαρία, Κύπρος) και οι οποίες δραστηριοποιούνται με χαμηλότερο συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από ότι ισχύει επί ελληνικού εδάφους .

Ούτε η Κύπρος ούτε η Ιρλανδία δεν έχουν αντιδράσει ακόμη  στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο της Αθήνας, τονίζει το δημοσίευμα  . Η καταγγελία έγινε δεκτή από την Επιτροπή την Μεγάλη Τετάρτη.

Η ελληνική νομοθεσία έχει ως στόχο στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές για να συλλεχθούν περισσότερα χρήματα από το ελληνικό κράτος. Η φορολογική ρύθμιση  στοχεύει επίσης και στις βουλγαρικές εταιρείες που εξάγουν χιλιάδες προϊόντα  στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, ο φόρος θα χρεώνεται εκ των προτέρων και οι εταιρείες θα έχουν προθεσμία τριών μηνών για λάβουν  οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων, αποδεικνύοντας ότι η συναλλαγή ήταν μια συνηθισμένη εμπορική πράξη, και όχι μια συμφωνία που είχε ως στόχο να αποφευχθεί η καταβολή φόρων στην Ελλάδα. 

Η Βουλγαρία δήλωσε στην καταγγελία της ότι  ο νέος φόρος θα κοστίσει στην χώρα   800 εκατομμύρια Ευρώ  ετησίως.

Advertisements

Posted in ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | Leave a Comment »

ΝΑ Πώς γλιτώνουν το φόρο 26% οι εισαγωγείς από Κύπρο και Βουλγαρία

Posted by PROTEUS στο Απρίλιος 25, 2015


Την ουσιαστική απόσυρση του φόρου 26% στις συναλλαγές με χώρες που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς στη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων προβλέπει σχέδιο υπουργικής της αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών Ν. Βαλαβάνη που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Επί της ουσίας οι ελληνικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εισαγωγές από χώρες που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία θα γλιτώνουν την επιβολή φόρου 26% επί της αξίας της συναλλαγής εφόσον εντός δέκα ημερών  μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής , υποβάλει σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που θα δημιουργήσει το υπουργείο Οικονομικών δήλωση με την οποία θα γνωστοποιεί ότι η συναλλαγή είναι πραγματική και δεν είναι τριγωνική προκειμένου ο φορολογούμενος να γλιτώσει φόρο.

Ειδικότερα, υπάρχουν δυο κατηγορίες συναλλαγών. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που εισάγονται απευθείας από τη χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.  Ειδικότερα σε αυτήν την κατηγορία που απαλλάσσεται αυτοδίκαια από το φόρο 26% υπάγονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

Αφορά συναλλαγή για την οποία υπάρχουν έγγραφα διακίνησης από τη χώρα έκδοσης του τιμολογίου, τα οποία πιστοποιούν την πραγματοποίηση της μεταφοράς και τη λήψη των αγαθών, ή στην περίπτωση των υπηρεσιών, η παροχή της υπηρεσίας διενεργείται από τη χώρα έκδοσης του τιμολογίου, και υπάρχει πρωτόκολλο ολοκλήρωσης και παράδοσης-παραλαβής έργου.

Αφορά συναλλαγή εισαγωγής στην Ελλάδα ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και φυσικού αερίου.

Αφορά συναλλαγή με εταιρεία εισηγμένη σε χρηματιστήριο της αλλοδαπής κατά τον χρόνο διενέργειας της συναλλαγής.

Αφορά συναλλαγή που το ποσό της αθροιζόμενο με άλλες συναλλαγές που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 δεν ξεπερνάει τις 10.000 ευρώ κατά το φορολογικό έτος που αφορά.

Αφορά επαναλαμβανόμενη ομοειδή συναλλαγή με τον ίδιο προμηθευτή και αντικείμενο, για την οποία δεν έχει επέλθει ουσιώδης μεταβολή της τιμής, συγκεκριμένα άνω του 5%, και έχει υπάρξει προέγκριση για την αρχική ομοειδή συναλλαγή κατά τους προηγούμενους δώδεκα μήνες, μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην απόφαση αυτή.

Αφορά συναλλαγή με αντικείμενο προϊόντα ή εμπορεύματα για τα οποία η τιμή προσδιορίζεται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος τη συγκεκριμένη ημερομηνία, γεγονός για το οποίο υπάρχουν όλα τα στοιχεία απόδειξης.

Αφορά μίσθωση αεροσκαφών τα οποία είναι νηολογημένα σε κράτη μη συνεργάσιμα ή κράτη που υπόκεινται σε προνομιακό καθεστώς και μισθώνονται από ημεδαπές αεροπορικές εταιρείες ή υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών εγκατεστημένα στην Ελλάδα.

Αφορά σύμβαση ναυλώσεως πλοίου ως προς το ναύλο.

Εφόσον, όμως, η εισαγωγή δεν γίνεται απευθείας από τη χώρα αυτή αλλά έχει προηγηθεί και άλλη χώρα στην οποία βρισκόταν το προϊόν ή η υπηρεσία τότε για την απαλλαγή από το φόρο θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, ο  υπόχρεος θα πρέπει να δηλώσει ότι διαθέτει τεκμήρια που να πιστοποιούν αθροιστικά ότι ισχύουν τα εξής:

Έγγραφη σύμβαση έργου ή εμπορική συμφωνία που ορίζει τους όρους συναλλαγής (αντικείμενο, διάρκεια, τίμημα, τρόπους πληρωμής και υποχρεώσεις των μερών) η οποία έχει κατατεθεί ή θα κατατεθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου.

Ισολογισμοί των τελευταίων τριών (3) ετών της αλλοδαπής εταιρείας, εφόσον η εταιρεία λειτουργεί πάνω από 3 έτη  ή , εναλλακτικά, ισολογισμοί  ενός (1) ή δύο (2) ετών, εφόσον η εταιρεία λειτουργεί τα τελευταία τρία έτη .

Δήλωση Πελατών – Προμηθευτών ή πελατολόγιο της αλλοδαπής εταιρείας από την οποία θα προκύπτει ότι η ημεδαπή εταιρεία δεν είναι ο μοναδικός πελάτης ή εναλλακτικά κατάσταση παγίων ή δαπάνες ενοικίου της αλλοδαπής εταιρείας από την οποία προκύπτει ύπαρξη παγίων, εκτός ακινήτου ή ακινήτων, αρχικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ και δαπάνες ενοικίου άνω των 5.000 ευρώ κατά το τελευταίο έτος, εκτός εάν η αλλοδαπή εταιρεία εδρεύει σε ιδιόκτητο ακίνητο για το οποίο υπάρχει συμβόλαιο, ή εναλλακτικά τιμοκατάλογο της αλλοδαπής εταιρείας που να έχει θεωρηθεί από το κράτος εγκατάστασής της ή θεωρημένη από το κράτος εγκατάστασης του προμηθευτή κατάσταση μόνιμου απασχολούμενου προσωπικού που υπερβαίνει τα πέντε (5) άτομα κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους που διενεργήθηκε η συναλλαγή.

Εξόφληση τιμολογίων μέσω τραπεζικού συστήματος ή ύπαρξη τραπεζικής εγγύησης που αφορά τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Ύπαρξη τελωνειακών εγγράφων ή εγγράφων μεταφοράς που πιστοποιούν την πραγματική μεταφορά και λήψη των αγαθών ή πρωτόκολλο ολοκλήρωσης και παράδοσης-παραλαβής έργου που πιστοποιεί την πραγματική παροχή υπηρεσιών.

Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας του προμηθευτή, όπου προκύπτει ότι φορολογείται στη χώρα της αλλοδαπής για το εισόδημά του ή εναλλακτικά πιστοποιητικό για την ύπαρξη επαγγελματικής έδρας της εταιρείας στην αλλοδαπή ή εναλλακτικά έναρξη επαγγέλματος της αλλοδαπής εταιρείας που να περιλαμβάνει ως δραστηριότητα τη συναλλαγή που αφορά.

Αν ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση, τότε πέφτει φόρος 26%, ο οποίος θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Αν υποβληθεί δήλωση αλλά κριθεί από τον έλεγχο ανακριβής, το 26% είναι απαιτητό  στο τέλος του επόμενου μήνα από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η επιστροφή του προκαταβλητέου φόρου γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση του ελέγχου αν διαπιστωθεί από τον έλεγχο ότι η συναλλαγή είναι πραγματική και συνήθης.  Να σημειωθεί ότι ο προκαταβλητέος φόρος θα αρχίσει να εφαρμόζεται για συναλλαγές με εκδιδόμενα τιμολόγια από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και μετά.
Του Σπύρου Δημητρέλη

Πηγή:www.capital.gr

Posted in ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | Leave a Comment »

STRATFOR: Ανάλυση-κόλαφος για τη «γερμανική Ευρώπη»… μας στηρίζει!

Posted by PROTEUS στο Απρίλιος 21, 2015


 Η ελληνική κρίση οδεύει προς την κλιμάκωσή της. Το πρόβλημα είναι απλό. Η Ελλάδα χρωστά πολλά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το ΔΝΤ. Το χρέος αυτό συσσωρεύτηκε σε βάθος χρόνου και η Ελλάδα, σταδιακά, δυσκολευόταν όλο και περισσότερο να πληρώσει. Αν η Ελλάδα δεν εξυπηρετήσει το χρέος της στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ή το ΔΝΤ, τότε δεν θα υπάρξουν νέα δάνεια για την Ελλάδα.

Η Ελλάδα οφείλει να υπολογίσει αν η εξυπηρέτηση του χρέους της και η κατ’ επέκταση παροχή νέων δανείων, την συμφέρει περισσότερο από τη μη πληρωμή του χρέους και τον αποκλεισμό της από νέο δανεισμό.

Δεν είναι ξεκάθαρο πως αν οι Έλληνες αρνηθούν να πληρώσουν θα αποκλειστούν από νέο δανεισμό. Πρώτον, ίσως η άλλη πλευρά να μπλοφάρει, όπως στο παρελθόν. Δεύτερον, αν πληρώσει τις επόμενες δόσεις και λάβει τη χρηματοδότηση, δεν μεταφέρεται απλώς το πρόβλημα, χρονικά; Επιλύει λοιπόν η λύση αυτή το πρόβλημα, το οποίο δεν είναι άλλο από τη βιωσιμότητα του χρέους; Γνωρίζουμε πως η χρεοκοπία και η αδυναμία πρόσβασης στις αγορές δεν συμβαδίζουν, πάντα.

Παράδειγμα αποτελεί η Ουγγαρία, η οποία δεν εντάχθηκε στην ευρωζώνη και το νόμισμά της υποτιμάται. Οι Ούγγροι λαμβάνουν στεγαστικά δάνεια, με ονομαστική αξία σε ευρώ, ενώ ελβετικά φράγκα και γιέν, διαπραγματεύονται με βάση το φιορίνι και μεγάλος αριθμός Ούγγρων δεν έχει πρόσβαση στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Η ουγγρική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα πληρώνει τα χρέη αυτά σε φιορίνια. Οι τράπεζες αποδέχτηκαν τους όρους του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν και η ΕΕ «γκρίνιαξε» μεν, τους αποδέχτηκε, επίσης, δε.

Μια ανάλογη στρατηγική για την Ελλάδα θα ήταν να τυπώσει δραχμές και να ανακοινώσει πως θα αποπληρώσει το χρέος της σε δραχμές. Το ευρώ θα μπορεί κανονικά να χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, αλλά η κυβέρνηση θα πληρώνει το χρέος με δραχμές. Ερευνώντας το σενάριο αυτό και άλλα, το βασικό ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θα παραμείνει ή θα εγκαταλείψει την ευρωζώνη. Πριν απαντηθεί το ερώτημα αυτό, πρέπει όμως να απαντηθεί το ερώτημα πώς η Ελλάδα, εντός ή εκτός της ευρωζώνης, θα πληρώσει το χρέος της, χωρίς να προκληθεί κοινωνικό χάος και πως θα αναγεννηθεί η ελληνική οικονομία.

Αντιμετωπίζοντας τις συνεχείς πληρωμές και τις απειλές της Γερμανίας και του ΔΝΤ, η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει ως φυσιολογικό κράτος υπό αυτές τις προϋποθέσεις, ενώ στην ευρωπαϊκή Ιστορία, οι μακρές περίοδοι οικονομική δυσπραγίας οδηγούν στον πολιτικό εξτρεμισμό και την αστάθεια. Από τη μια πλευρά οι δανειστές κατηγορούν την Ελλάδα για ανευθυνότητα.

Αν και η σύγκρουση εμφανίζεται ως σύγκρουση ΕΕ και Ελλάδας, στην πραγματικότητα πρόκειται για σύγκρουση Γερμανίας και Ελλάδας μακροπρόθεσμα και ΔΝΤ και Ελλάδας, βραχυπρόθεσμα. Αν αμφότεροι επιτρέψουν μια διέξοδο στην Ελλάδα, τότε και άλλοι, για παράδειγμα η Ιταλία, θα ζητήσουν τα όμοια, υπονομεύοντας ολόκληρο το σύστημα.

Από ελληνικής πλευράς το κυβερνών κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει περιορισμένες δυνατότητες ελιγμού. Ανήλθε στην εξουσία καθώς τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα έχασαν την απήχησή τους. Από το 2008 τις ελληνικές κυβερνήσεις απασχολούσε περισσότερο η παραμονή στο ευρώ παρά η αύξηση της ανεργίας και οι περικοπές μισθών. Οι Έλληνες δεν θέλουν να εγκαταλείψουν το ευρώ. Θέλουν να παραμείνουν στην ευρωζώνη, χωρίς όμως να καταβάλουν το τίμημα. Τελικά όμως, δεν μπορούν να πληρώσουν το τίμημα.

Έτσι η ελληνική κυβέρνηση σκέφτεται τι είναι προτιμότερο, η καταβολή των επομένων οφειλών είναι προτιμότερη ή η χρεοκοπία; Αν η νέα κυβέρνηση συμπεριφερθεί όπως οι προηγούμενες, δεν κινδυνεύει ο ΣΥΡΙΖΑ με διάσπαση και εκλογική ήττα από ένα νέο κόμμα που θα προκύψει; Τους Γερμανούς από την άλλη απασχολεί, το αν ενδεχόμενη ελληνική χρεοκοπία θα πυροδοτήσει ένα ντόμινο.

Το βασικό ζήτημα πάντως δεν είναι το ευρώ, ούτε οι συνέπειες μιας ελληνικής χρεοκοπίας, αλλά το μέλλον της ευρωπαϊκής ελεύθερης αγοράς. Η βασική υπόθεση σχηματισμού της ευρωπαϊκής ελεύθερης ζώνης εμπορίου ήταν ότι θα ωφελούσε όλες τις μετέχουσες σε αυτή χώρες. Αν η υπόθεση αυτή, απολύτως ή εν μέρει, ακυρωθεί, ολόκληρο το οικοδόμημα της ΕΕ τίθεται υπό αμφισβήτηση, με το δίλημμα ευρώ ή δραχμή να αποτελεί το έλασσον.

Υπάρχει και η γεωπολιτική παράμετρος. Η οικονομική ισχύς δεν είναι η μόνη υπαρκτή. Οι διαφορετικοί ρυθμοί ανάπτυξης και οικονομικού οφέλους εκάστης χώρας από τη συμμετοχή της στην ελεύθερη ευρωπαϊκή αγορά, οδηγούν στην οικονομική ενδυνάμωση ορισμένων χωρών, σε σχέση με τις λιγότερο αναπτυσσόμενες οικονομικά χώρες.

Η ισχύς αυτή μετατρέπεται και σε πολιτική και στρατιωτική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταστήσει τις αδύναμες χώρες όχι μόνο δευτερεύουσας σημασίας, αλλά και να τις υποχρεώσει να εγκαταλείψουν τα όποια τους πλεονεκτήματα.

Έτσι η Γερμανία περιορίζει τις πρακτικές επιλογές της Ελλάδας. Έτσι τα όποια πλεονεκτήματα έχει η ελεύθερη ευρωπαϊκή αγορά για τους Έλληνες, είναι δεν μπορεί να είναι ανάλογα των αντιστοίχων της Γερμανίας, μιας Γερμανίας που, υποχρεωμένη από τη δική της οικονομική πραγματικότητα, προωθεί τις εξαγωγές της, όχι μόνο σε προϊόντα όπου έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα, αλλά και σε προϊόντα που δεν απορροφώνται από την εσωτερική της αγορά, αλλά μόνο εξάγονται.

Η Γερμανία εξάγει άνω του 50% του ΑΕΠ της κατ’ έτος, καθώς εξάγει κάθε προϊόν που μπορεί να εξαχθεί, μη ακολουθώντας τον οικονομικό νόμο περί συγκριτικού πλεονεκτήματος, κερδίζοντας πλούτο και πολιτική σταθερότητα, εσωτερικά.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι η Ελλάδα να βρίσκεται υπόλογος έναντι της Γερμανίας για το χρέος της. Δεν μπορεί να υπάρξει δυσμενής κριτική εναντίον της. Η Ελλάδα είναι αυτό που είναι. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν μπορεί η ίδια να εξάγει σε ένα κυριαρχούμενο από τη Γερμανία περιβάλλον, όπου η γερμανική υπεροχή διαιωνίζεται.

Είναι σημαντικό να λεχθεί πως ΔΕΝ έδρασε χωρίς προστασία, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ίδια προστάτευσε τις βιομηχανίες της από τον αμερικανικό ανταγωνισμό. Οι ΗΠΑ, ο οικονομικός αυτός κολοσσός, εξάγουν ένα μικρό μόνο μέρος του ΑΕΠ τους. Και οι ΗΠΑ είχαν εφαρμόσει τον προστατευτισμό τον 19ο αιώνα. Και η Βρετανία εφάρμοζε την πολιτική των δασμών για αν προστατεύσει την οικονομική ζώνη της Βρετανικής αυτοκρατορίας. Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ προστασία.

Η θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος έχει βάση. Δεν λαμβάνει όμως υπόψη της τις γεωπολιτικές ιδιαιτερότητες, τον χρόνο και την εσωτερική κοινωνική αποδιάρθρωση και άρα, έχει κενά. Γι’ αυτό και η ΕΕ μαστίζεται από τις διαφορετικές ταχύτητες συσσώρευσης πλούτου μεταξύ των χωρών, καθώς τα έθνη δεν αντιδρούν βάσει των θεωρητικών μοντέλων, αλλά δημιουργούν γεωπολιτικές ανισορροπίες εξωτερικά και κοινωνική αποδιάρθρωση, εσωτερικά.

Αυτός είναι ο λόγος που θεωρούμε πως η τακτική που ακολουθείται έναντι της Ελλάδας δεν έχει νόημα, καθώς οι επιπτώσεις του ελεύθερου εμπορίου δεν είναι πάντα θετικές. Αδυνατώ να κατανοήσω το πως η Ελλάδα θα ανακάμψει, χωρίς τον προστατευτισμό που η Γερμανία ή οι ΗΠΑ εφάρμοσαν στη φάση της οικονομικής τους ανάπτυξης.

Και, καθώς οι χώρες πράττουν αυτό που οφείλουν να πράξουν, το ερώτημα δεν είναι το ευρώ, αλλά το ελεύθερο εμπόριο. Αυτός είναι και ο εφιάλτης της Γερμανίας, ενός έθνους που εξάγει τόσα προϊόντα, όσα καταναλώνει, το ήμισυ των οποίων καταλήγουν στην ευρωπαϊκή ζώνη ελευθέρου εμπορίου. Η Γερμανία χρειάζεται την ευρωζώνη για να ευημερεί. Γι’ αυτό η Γερμανία είναι απόλυτη. Δεν είναι το Grexit που την απασχολεί, αλλά η αύξηση των δασμών.

Η ΕΕ εφαρμόζει ήδη πολιτική δασμών και επιδοτήσεων στην αγροτική παραγωγή. Αν επιτρέψουν υψηλότερους δασμούς στην Ελλάδα η άνοδος αυτή που θα μπορούσε να φτάσει; Κι αν η άνοδος δεν σταματήσει και η Ελλάδα καταρρεύσει κοινωνικά, που θα φτάσει η κατάρρευση αυτή; Το ελεύθερο εμπόριο μπορεί να είναι καλό και κακό ταυτόχρονα.


Του George Friedman
ΠΗΓΗ: STRATFOR

Posted in ΑΡΘΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | Leave a Comment »

ΟΟΣΑ..Το 43,4% του μισθού ενός εργαζομένου με δύο παιδιά στην Ελλάδα πάει σε φόρους

Posted by PROTEUS στο Απρίλιος 16, 2015


Σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ σε 34 χώρες-μέλη του Οργανισμού αποδεικνύεται η υπερφορολόγηση στην Ελλάδα. Το 43,4% του μισθού ενός εργαζόμενου με δύο παιδιά στην Ελλάδα πάει σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.Οι οικογένειες με παιδιά φορολογούνται αναλογικά περισσότερο από τους

φορολογούμενους χωρίς οικογένεια.Συγκεκριμένα, οι οικογένειες με παιδιά φορολογούνται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από τους φορολογούμενους χωρίς οικογένεια, ενώ στις χώρες του ΟΟΣΑ η φορολόγηση των οικογενειών με παιδιά είναι κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη.Αναφορικά με το επίπεδο φορολόγησης των οικογενειών με παιδιά, την Ελλάδα ακολουθούν το Βέλγιο (40,6%) και η Γαλλία (40,5%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Νέα Ζηλανδία (3,8%), στη Χιλή (7%), την Ελβετία (9,8%) και την Ιρλανδία( 9,9%).

Posted in ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | Leave a Comment »

Η άγνωστη λίστα χρυσάφι με καταθέτες σε Ελβετικές Τράπεζες

Posted by PROTEUS στο Φεβρουαρίου 14, 2015


Του Πέτρου Κουσουλού   Λίστα- «θησαυρό» που περιέχει ονόματα 90 μεγαλοκαταθετών του εξωτερικού βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών. Πρόκειται για Έλληνες πολίτες, κατά κύριο λόγο επιχειρηματίες, οι οποίοι διατηρούσαν –κρυφούς- λογαριασμούς σε Ελβετικές Τράπεζες και διακινούσαν ποσά μέσω usb stick! Η νέα λίστα βρίσκεται στα χέρια των ελληνικών Αρχών εδώ και –περίπου- ενάμιση χρόνο, ενώ ο εντοπισμός της παραπέμπει σε αστυνομικό σίριαλ.

Πριν από 18 μήνες έμπειροι τελωνειακοί υπάλληλοι του «Ελευθέριος Βενιζέλος» διενεργούσαν ενδελεχή έλεγχο για την αξιοποίηση πληροφοριών που αφορούσαν εμπόριο ναρκωτικών ουσιών.

Όπως αποκαλύπτει το ereportaz.gr, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εντόπισαν έναν απρόσμενο «θησαυρό».
Πρόκειται για δέματα πολύ γνωστής ταχυμεταφορικής εταιρίας που αντί για φακέλους μετέφεραν usb sticks και είχαν ως αποδέκτες τους εκλεκτούς πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων της Ελβετίας.
Από τον έλεγχο προέκυψε ότι επρόκειτο για ιδιαίτερο τεχνολογικό υλικό  που έδινε στους κατόχους των λογαριασμών απευθείας πρόσβαση σε αυτούς από τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή.
«Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να ξεφεύγουν του τραπεζικού ελέγχου» αναφέρει στο «Π» ανώτατη πηγή του ελεγκτικού μηχανισμού που ασχολήθηκε ενεργά με την υπόθεση.
Μετά  την μεγάλη επιτυχία των τελωνειακών υπαλλήλων του διεθνούς αερολιμένα, η λίστα ακολούθησε μια, μάλλον, περίεργη πορεία. Η  υπόθεση, όπως προβλεπόταν, ανατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΔΟΕ η οποία και ξεκίνησε την διενέργεια ελέγχων.
Από  το «ξεψάχνισμα» του υλικού αποδείχτηκε ότι οι κάτοχοι των τραπεζικών λογαριασμών στις τράπεζες Julius Baer και UBS της Ελβετίας ήταν από «ανώνυμοι» πολίτες μέχρι και μεγαλοεπιχειρηματίες. Μεταξύ τους πασίγνωστο μέλος της εφοπλιστικής κοινότητας, εργολάβος, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και δικηγόροι.
Ωστόσο κατά τη διάρκεια της έρευνας ο φάκελος με τη νέα «λίστα» μεταφέρθηκε σε άλλη υπηρεσιακή διεύθυνση με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα των ελέγχων, σήμερα, να αγνοούνται. Όπως επίσης αγνοείται το τι προέκυψε από τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και την διασταύρωση των στοιχείων  με τις φορολογικές δηλώσεις των καταθετών.
Η «τύχη» της συγκεκριμένης λίστας θυμίζει λίγο την περίπτωση της λίστας Λαγκάρντ αν και ο αριθμός των καταθετών είναι σαφώς μικρότερος και εντοπίστηκε με πολύ διαφορετικό τρόπο.
Εντύπωση πάντως προκαλεί ο τρόπος διαχείρισης των τραπεζικών δεδομένων, βάσει του οποίου οι Αρχές εικάζουν, ότι οι καταθέτες ήθελαν κάτι να… κρύψουν.
Την ίδια στιγμή “σαφάρι” για τον εντοπισμό του αδήλωτου χρήματος ξεκινά ο νέος υπουργός Επικρατείας, Παναγιώτης Νικολούδης, σε στενή συνεργασία με τον νέο γενικό γραμματέα του ΣΔΟΕ, Παναγιώτη Δάνη (αποτελεί προσωπική του επιλογή) και το «δεξί του χέρι» στην Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Γιώργο Παντελή.
Στην διάθεση των Αρχών βρίσκεται λίστα 100 μεγαλοκαταθετών. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν περιπτώσεις ιδιωτών και επιχειρηματιών που φθάνουν μέχρι και 200 εκατομμύρια ευρώ ενώ αντιστοιχούν σε εμφάνιση πενιχρών εισοδημάτων, ενώ πολλές είναι οι περιπτώσεις μεγάλων καταθέσεων και εμβασμάτων σε πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, με χρήμα «αμφιβόλου» προελεύσεως.
Η πρώτη λίστα περιλαμβάνει και ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και από τον χώρο των ελευθέρων επαγγελματιών και είναι ήδη έτοιμη ώστε οι ελεγκτικές διαδικασίες, που θα είναι συντονισμένες, να ξεκινήσουν άμεσα.

H κυβέρνηση επεξεργάζεται πακέτο νομοθετικών ρυθμίσεων στο πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών χωρών για παροχή κινήτρων σε όσους είναι σε λίστες για να καταβάλουν χρήματα στο Δημόσιο. Έτσι λοιπόν αναμένεται να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις για εφάπαξ καταβολή 10% ή 15% από όσους είναι σε λίστες ύποπτοι για αδήλωτο χρήμα, με στόχο την άμεση είσπραξη σημαντικών ποσών.

Posted in ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | Leave a Comment »

κ. Βαρουφάκη διαβάστε τις αποκαλύψεις μας και ξεσκεπάστε τους…

Posted by PROTEUS στο Φεβρουαρίου 12, 2015


Η συμφωνία και τα μέτρα της Ιρλανδίας και Πορτογαλίας, δεν έχουν καμία σχέση με τα δικά μας….
Άλλο Ιρλανδία, Πορτογαλία και άλλο Ελλάδα…
Όλα αυτά τα γράφουμε γιατί σύμφωνα με πληροφορίες στο χθεσινό Eurogroup,μεταξύ των χωρών που φέρεται να διαφωνούν είναι η Πορτογαλία και η Ιρλανδία..
Αυτό που δεν μας λένε και αυτό στο οποίο θα πρέπει να σταθεί ο κ. Βαρουφάκης αλλά και ο πρωθυπουργός είναι ότι το μνημόνιο της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας…
Καμιά σχέση δεν έχουν η συμφωνία και τα μέτρα της Πορτογαλίας, με τα δικά μας….

Δείτε τις βασικές αρχές της συμφωνίας της Πορτογαλίας με την Τρόικα:

– Επιτόκιο 3,25% για 3 χρόνια έναντι 5,2% της Ελλάδας

– Δεν θα θιγεί ο 13ος και 14ος μισθός, ούτε θα αναπληρωθεί με ομόλογα
– Δεν θα υπάρξει περαιτέρω μείωση των μισθών του δημόσιου τομέα
– Δεν θα μειωθεί ο κατώτατος μισθός
– Δεν θα υπάρξει αναθεώρηση του συντάγματος
– Δεν θα υπάρχουν απολύσεις στη δημόσια διοίκηση
– Δεν θα υπάρξει καμία καταχρηστική απόλυση
– Δεν θα υπάρξει καμία ιδιωτικοποίηση της Caixa Geral de Depósitos
– Εξακολουθούν να παρέχονται δωρεάν οι Εθνικές Υπηρεσίες Υγείας
– Παραμένει δημόσιο το σχολείο
– Και δεν θα υπάρξει καμία ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, ή προσαρμογής των εισφορών, ή αλλαγές στο όριο ηλικίας, χάρη στη μεταρρύθμιση της Κοινωνικής Ασφάλισης του 2007.

Σε γενικές γραμμές, οι πιο σημαντικές διαφορές είναι:
– Το ελληνικό μνημόνιο είναι 81 σελίδες ενώ το αντίστοιχο ιρλανδικό μόνο 22.
– Σε αντίθεση με το ελληνικό, το ιρλανδικό μνημόνιο δεν είναι λεπτομερές, αλλά γενικόλογο.
– Η έμφαση και εστίαση στο ιρλανδικό μνημόνιο είναι στις αποφάσεις που
πρέπει να πάρει η ιρλανδική κυβέρνηση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων
του μνημονίου.
– Το γεγονός αυτό έχει σαν συνέπεια την μεγαλύτερη αυτονομία και την λήψη των αποφάσεων από την Ιρλανδική κυβέρνηση.
Προφανώς η Ιρλανδία ως σοβαρή χώρα, δεν απεδέχθη την συγκυβέρνηση με
την τρόικα και διαπραγματεύεται ένα πιο ευέλικτο και «χαλαρό» μνημόνιο.
Υπάρχει ακόμα και το προηγούμενο των Ιρλανδών: Οι οποίοι πέτυχαν αρχικά να
διαπραγματευθούν – χωρίς «πιστόλια στο τραπέζι» κι άλλα πολιτικά
παραμύθια – πολύ καλύτερους όρους στο δικό τους Μνημόνιο, διατηρώντας
πολύ χαμηλούς τους φορολογικούς συντελεστές τους, στο 12,5%. Κι έτσι η
χώρα τους σήμερα ανακάμπτει!
Να σας θυμίσουμε ότι όλα τα πιο πάνω τα έλεγε πριν τις εκλογές του 2012 στα Ζάππεια ο Σαμαράς…
Δείτε το σχετικό βίντεο..

πηγη

Posted in EOK, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | Leave a Comment »

Δάνεια σε ελβετικά φράγκο: Η μαύρη τρύπα στην τσέπη 70.000 δανειοληπτών.

Posted by PROTEUS στο Φεβρουαρίου 1, 2015


Οι δανειολήπτες μπορούν να ζητήσουν με αγωγή την επαναφορά του δανείου τους στην αρχική ισοτιμία.
 Λίγο πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης -μεταξύ 2006 και 2009 οι τράπεζες, προώθησαν στο ευρύ καταναλωτικό κοινό στεγαστικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα, «με δόλωμα» το πολύ χαμηλό επιτόκιο τους, χωρίς να ελέγξουν την καταλληλότητα του προτεινόμενου τραπεζικού προϊόντος για τους υποψήφιους δανειολήπτες, χωρίς να τους ενημερώσουν για τους κινδύνους που διέτρεχαν από μια απότομη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ ευρώ και ελβετικού φράγκου και χωρίς να τους προτείνουν μέτρα για την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου που εν αγνοία τους αναλάμβαναν.

Οι χιλιάδες δανειολήπτες που έλαβαν στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο, ιδίως την περίοδο 2006-2008, έχουν πλέον περιέλθει, εξαιτίας της κατάρρευσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ με το ελβετικό φράγκο, σε μία εξαιρετικά δεινή οικονομικά θέση. Όχι μόνο δεν είχαν τελικά στα χρόνια που ακολούθησαν τις χαμηλές τοκοχρεολυτικές δόσεις που τους είχαν υποσχεθεί κατά τη χορήγηση των δανείων αυτών, αλλά και -παρά  την μακρόχρονη εξυπηρέτηση των δανείων αυτών- το ανεξόφλητο κεφάλαιό τους παραμένει κοντά στα επίπεδα της αρχικής του εκταμίευσης, αν όχι ψηλότερα. Καθόλου δε συμφέρουσα δεν είναι και η δυνατότητα για μετατροπή του δανείου σε ευρώ, καθώς αυτή θα συνεπαγόταν  και τη μετατροπή της λογιστικής μέχρι σήμερα  ζημίας του δανειολήπτη σε πραγματική.
Γιατί συμβαίνει αυτό: Στα δάνεια σε συνάλλαγμα το κόστος δανεισμού είναι αόριστο για τον δανειολήπτη. Όχι όμως εξαιτίας της διακύμανσης του επιτοκίου, το οποίο οριοθετείται. Αντίθετα, το πρόβλημα είναι ότι διακυμαίνεται το θεμέλιο της  παροχής, δηλ. το ίδιο το κεφάλαιο που καλείται να επιστρέψει ο δανειολήπτης. Το τελευταίο, όμως, δεν είναι πλέον το κεφάλαιο που έλαβε και επένδυσε ο δανειολήπτης στην αγορά της κατοικίας του, εκείνο που καλείται εντόκως να επιστρέψει. Είναι ένα άγνωστο κεφάλαιο, το ύψος του οποίου διαμορφώνεται  από απροσπέλαστους για τον ίδιο παράγοντες, οι οποίοι συχνά ανατρέπουν οποιαδήποτε αναλογία μεταξύ παροχής και αντιπαροχής, καθιστώντας εξοντωτικό το πραγματικό κόστος του δανείου.
Για τους λόγους αυτούς η – αδιάκριτη μάλιστα – χορήγηση δανείων σε συνάλλαγμα προς καταναλωτές είναι μία προβληματική εμπορική πρακτική. Αντιστρατεύεται την αρχή του υπεύθυνου δανεισμού που στηρίζεται στην προβλεψιμότητα των μελλοντικών υποχρεώσεων και στην επίγνωση των δυνατοτήτων ανταπόκρισης. Ο καταναλωτής μετατρέπεται, δίχως να έχει επίγνωση,  σε επενδυτή.
Η  επιλογή ενός δανείου σε ξένο νόμισμα είναι μία επιλογή ανάληψης του συναλλαγματικού κινδύνου, την ευθύνη της οποίας δεν μπορεί να γνωρίζει και να διαχειριστεί ο μέσος δανειολήπτης. Η εκτίμηση του κινδύνου προϋποθέτει γνώσεις τόσο για τον μηχανισμό λειτουργίας των εν λόγω δανείων όσο και για την εξέλιξη συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ο λήπτης στεγαστικού δανείου, ωστόσο, δεν έχει, την εμπειρία και τις γνώσεις για να αντιληφθεί τους κινδύνους που ανακύπτουν και να λάβει την συνετή απόφαση σύναψης ή όχι ενός τέτοιου δανείου συνυπολογίζοντας όλες τις κρίσιμες παραμέτρους.
Οι καταναλωτές, τις περισσότερες φορές αγνοούν τον σύνθετο χαρακτήρα των δανείων σε συνάλλαγμα και αποφασίζουν μόνο με βάση τις διαθέσιμες από την τράπεζα σε αυτούς πληροφορίες. Όταν οι τελευταίες περιορίζονται ή εστιάζουν στη σύγκριση του επιτοκίου του δανείου  σε ευρώ με  εκείνο του δανείου σε ελβετικό φράγκο, μοιραία οι καταναλωτές εμπιστεύονται την πρόταση της τράπεζας και παραβλέπουν  τους μελλοντικούς κινδύνους.
Οι τράπεζες από την άλλη μεριά έχουν την υποχρέωση, με βάση τις επιταγές της καλής πίστης και της διαφάνειας, να μην επιδιώκουν μονομερώς την πρόταξη των δικών τους συμφερόντων. Οφείλουν να διαφυλάττουν την αναλογία παροχής και αντιπαροχής. Οφείλουν να ενημερώνουν, να διαφωτίζουν, ακόμη και να συμβουλεύουν τον πελάτη, όταν είναι  πιθανό αυτός να μην αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που έχει η συναλλαγή.
Η τράπεζα έχει, γι’ αυτό, υποχρέωση, πριν χορηγήσει στον πελάτη ένα δάνειο σε συνάλλαγμα, όχι μόνο να τον ενημερώσει για τους κινδύνους που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στην πιθανή, άλλωστε, περίπτωση που επιδεινωθεί σε βάρος του πελάτη η συναλλαγματική ισοτιμία, αλλά και να διερευνήσει τη δυνατότητά του να αντιληφθεί αλλά και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους αυτούς. Η Τράπεζα της Ελλάδος αναγνωρίζει, με πράξεις της, την ιδιαίτερη πληροφόρηση που πρέπει να έχει εν προκειμένω κάθε δανειολήπτης. Μόνο εφόσον ο πελάτης έχει λάβει πλήρη, σαφή  και ορθή ενημέρωση θα μπορούσε να  αποφασίσει ο ίδιος υπεύθυνα για την επιλογή ενός δανείου σε συνάλλαγμα.
Δεν υπάρχει  αμφιβολία ότι το μεγάλο πλήθος των καταναλωτών που οδηγήθηκε στη λήψη των δανείων αυτών δεν έλαβε την παραπάνω διαφώτιση και, ασφαλώς, δεν μπορούσε να αντιληφθεί τους εν λόγω κινδύνους σε όλη τους μάλιστα τη βαρύτητα. Η απουσία πληροφόρησης για τους κινδύνους οδηγεί σε αδιαφάνεια των όρων που θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να δικαιολογήσει την εγκυρότητα του περιεχομένου της σύμβασης. Σε κάθε δε περίπτωση, είναι βέβαιο ότι αν τα πιστωτικά ιδρύματα  είχαν ανταποκριθεί στις παραπάνω υποχρεώσεις τους, οι καταναλωτές αυτοί δεν θα είχαν συνάψει σύμβαση δανείου σε ελβετικό φράγκο. Αντιθέτως, θα είχαν επιλέξει ένα δάνειο σε ευρώ. Μάλιστα, εξαιτίας της καθοδικής πορείας που είχαν από τα τέλη του 2008 τα επιτόκια αναφοράς (ΕΚΤ, Euribor), θα είχαν, στην περίπτωση αυτή, έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια, και ιδίως σήμερα, το χαμηλό επιτόκιο στο οποίο απέβλεπαν. 
Η έξοδος από την κινούμενη άμμο των δανείων του ελβετικού φράγκου είναι δυνατή. Η κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει οι δανειολήπτες είναι αποτέλεσμα παραβίασης επιταγών διαφάνειας και θεμελιωδών υποχρεώσεων που προκύπτουν από  τη φύση των εν λόγω δανείων. Οι καταναλωτές δικαιούνται, στην περίπτωση αυτή, την αναδρομική αποκατάσταση της αποπληρωμής και εξόφλησης του δανείου τους με βάση το κεφάλαιο που πραγματικά έλαβαν.
Είναι γεγονός ότι εξαιτίας της πρακτικής των τραπεζών 70.000 περίπου ανυποψίαστοι Έλληνες δανειολήπτες (και μαζί με αυτούς οι οικογένειές τους) μετατράπηκαν σε έρμαια των συναλλαγματικών ισοτιμιών και βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μακροχρόνιες οφειλές, μεταβλητού και απρόβλεπτου ύψους. Η επέλευση του συναλλαγματικού κινδύνου –δηλαδή η σοβαρή υποτίμηση που υπέστη το ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου (η ισοτιμία ευρώ/ελβετικού φράγκου ανερχόταν κατά τον κρίσιμο χρόνο της εκταμίευσης των συγκεκριμένων δανείων σε 1,60, από το 2012 μέχρι τις αρχές του 2015 είχε σταθεροποιηθεί στο 1,20, ενώ σήμερα η σχετική ισοτιμία ανέρχεται στο 1,08) σημαίνει ότι οι 70.000 μη επαρκώς ενημερωμένοι δανειολήπτες καλούνται να αποπληρώσουν συνολικό ποσό δανείων πολύ μεγαλύτερο από αυτό που πραγματικά δανείστηκαν (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στο ποσοστό αυτό το επιτόκιο δανεισμού).
Αυτό που πρέπει να καταστεί σαφές είναι ότι η συγκεκριμένη πρακτική των τραπεζών, η οποία είναι άμεσα υπεύθυνη για τις μεγάλες απώλειες των Ελλήνων καταναλωτών (και η οποία συνεπάγεται αντίστοιχα μεγάλα κέρδη για τις ίδιες δεδομένου ότι αυτές είχαν φροντίσει να ασφαλίσουν το δικό τους συναλλαγματικό κίνδυνο), συνιστά παραβίαση των υποχρεώσεων πρόνοιας και ασφάλειας που οι τράπεζες έχουν έναντι των καταναλωτών, σύμφωνα με όσα ορίζουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (ΑΚ 281, 288). Εξάλλου οι τράπεζες  δεν είναι απλές επιχειρήσεις διαμεσολάβησης στην κυκλοφορία του χρήματος που μπορούν ανεξέλεγκτα να επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των κερδών τους. Η αυξημένη δυνατότητά τους να επεμβαίνουν στην περιουσιακή σφαίρα των πελατών τους συνεπάγεται την άσκηση εκ μέρους τους δημόσιας λειτουργίας.
Έτσι, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε «υπεύθυνο δανεισμό» και να εξετάζουν την πιστοληπτική ικανότητα των υποψήφιων δανειοληπτών να ανταπεξέλθουν στις συμβατικές υποχρεώσεις που πρόκειται να αναλάβουν. Παράλειψη των τραπεζών να ανταποκριθούν σε αυτή τους την υποχρέωση δημιουργεί ένα είδος «συν-ευθύνης» τους για την τυχόν μετέπειτα αδυναμία των πελατών τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει.
Επίσης υποχρεώνονται τα πιστωτικά ιδρύματα να παρέχουν «ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες», να παρέχουν στους πελάτες τους «κατάλληλη πληροφόρηση σε κατανοητή μορφή, ώστε αυτοί να είναι ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους της προσφερόμενης υπηρεσίας και ως εκ τούτου να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις επί τη βάσει αντικειμενικής πληροφόρησης».
Συγχρόνως οι επίμαχες δανειακές συμβάσεις εμπίπτουν και στο πεδίο εφαρμογής του ν. περί προστασίας των καταναλωτών. Ο νόμος αυτός, αναγνωρίζει τη διαπραγματευτική ανισότητα μεταξύ των συμβαλλομένων μερών στις συμβάσεις προσχώρησης δηλαδή στις συμβάσεις όπου ο ισχυρός συμβαλλόμενος, δηλαδή η τράπεζα, έχει ένα έτοιμο κείμενο στο οποίο ο πελάτης – καταναλωτής προσχωρεί χωρίς ουσιαστικά να μπορεί να διαπραγματευτεί τους όρους του και θέτει αυστηρές προϋποθέσεις για την ισχύ των  προ-διατυπωμένων όρων των συμβάσεων, των λεγόμενων γενικών όρων των συναλλαγών.
Ως εκ τούτου, γενικοί όροι των συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή απαγορεύονται και είναι άκυροι. Μεταξύ αυτών, καταχρηστικοί είναι και οι όροι που χωρίς σπουδαίο λόγο αφήνουν το τίμημα αόριστο και δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό του με κριτήρια ειδικά καθορισμένα στη σύμβαση και εύλογα για τον καταναλωτή.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω, οι δανειολήπτες μπορούν να ζητήσουν με αγωγή την επαναφορά του δανείου τους στην αρχική ισοτιμία (κατά το χρόνο εκταμίευσης του δανείου), και την ακύρωση των καταχρηστικών όρων της δανειακής σύμβασής τους. Τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή είναι άκρως ενθαρρυντικά.
Η αρχή έγινε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Βασιζόμενο λοιπόν στην ως άνω απόφαση του ΔΕΕ, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ξάνθης σε πρόσφατη απόφασή του (23/2014) έκρινε καταχρηστικό και άκυρο τον όρο της σύμβασης δανείου σε ελβετικά φράγκα, με τον οποίο ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την τράπεζα σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα καταβολής. Το Δικαστήριο έκανε δεκτό τον ισχυρισμό του δανειολήπτη ότι κατά την σύναψη του άνω δανείου σε ελβετικά φράγκα δεν ενημερώθηκε από τους υπαλλήλους της τράπεζας για τον συναλλαγματικό κίνδυνο, που αναλάμβανε κατά τη λήψη του επίμαχου δανείου, αλλά ούτε και για τις επιπτώσεις, που θα μπορούσε να έχει μία σοβαρή υποτίμηση του ευρώ έναντι του ελβετικού νομίσματος στο ύψος τόσο των εξοφλητικών δόσεων, όσο και του κεφαλαίου του ανωτέρω δανείου, και έκρινε άκυρο τον προαναφερόμενο όρο, δεχόμενο αφ’ενός ότι ο δανειολήπτης τον αγνοούσε ανυπαιτίως, αφετέρου διότι ο όρος αυτός τυγχάνει, ως αόριστος και ακατάληπτος, καταχρηστικός, επιφέρει δε σημαντική διατάραξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των δύο συμβαλλομένων στην παραπάνω σύμβαση μερών σε βάρος του δανειολήπτη.
Η ακύρωση του καταχρηστικού αυτού όρου της δανειακής σύμβασης είχε ως συνέπεια την ευνοϊκή για τον οφειλέτη τροποποίηση της δανειακής του σύμβασης ούτως ώστε οι καταβολές, που πραγματοποιεί σε ευρώ προς εκπλήρωση των απορρεουσών από τη σύμβαση υποχρεώσεών του, να πρέπει να υπολογίζονται από την τράπεζα σε ελβετικά φράγκα, με βάση την μεταξύ των δύο νομισμάτων συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε κατά την ημέρα εκταμίευσης του δανείου και όχι την συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία καταβολής κάθε δόσης.
Η συγκεκριμένη απόφαση συνιστά μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη και δίνει ελπίδα στους 70.000 εγκλωβισμένους Έλληνες δανειολήπτες. Το νομικό μας σύστημα διαθέτει όλα τα απαραίτητα «όπλα» για τη δικαίωση των καταναλωτών/δανειοληπτών. Γι’ αυτό θα πρέπει οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να ξεπεράσουν τον ψυχολογικό φόβο της δικαστικής αναμέτρησης με τους τραπεζικούς κολοσσούς και να προσφύγουν στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια διεκδικώντας τα νόμιμα δικαιώματά τους.
Αναστασία Χρ. Μήλιου

Δικηγόρος
reporter.

Posted in ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | Leave a Comment »

Λογιστικός έλεγχος και διαγραφή του παράνομου χρέους

Posted by PROTEUS στο Ιανουαρίου 19, 2015


Η έννοια του «απεχθούς» χρέους θεμελιώθηκε από τον Ρώσο θεωρητικό νομικό Alexander Nahun Sack, προκειμένου να περιγράψει με νομικούς όρους τρία ξεχωριστά, αλλά νομικά και οικονομικά όμοια γεγονότα. Το πρώτο ήταν η αποκήρυξη του χρέους του Μεξικό που είχε δημιουργηθεί από τον Αυτοκράτορα Μαξιμιλιανό Α’, που εκτελέστηκε στις 19 Ιουνίου του 1867. Το δεύτερο είναι η άρνηση των ΗΠΑ να αποδεχτούν το χρέος της Κούβας όταν την προσάρτησαν το 1898 και το τρίτο είναι η άρνηση της σοβιετικής κυβέρνησης να εξυπηρετήσει τα χρέη του τσαρικού καθεστώτος. Η όλη ιδέα πίσω από αυτό το νομικό όρο είναι ότι ο Λαός δεν υποχρεούται να πληρώσει ένα χρέος που είναι σε βάρος του, στο οποίο δεν υπήρξε συναίνεσή του και το οποίο γνώριζαν οι πιστωτές.

Παρότι η συγκεκριμένη έννοια ενεργοποιείται αυτομάτως στο διεθνές δίκαιο στην περίπτωση που πέσει ένα δικτατορικό καθεστώς, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί και στην περίπτωση της απλής εναλλαγής κυβερνήσεως, αν μπορεί να αποδειχθεί ότι το χρέος ήταν ενάντια στα συμφέροντα του Λαού και δεν υπήρχε η συναίνεση του, σε γνώση των δανειστών. Προς υποστήριξη αυτού του επιχειρήματος θα φέρουμε στην «συζήτηση» τα άρθρα 49 – 50 της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών, όπου ορίζεται ότι:
Άρθρο 49 – Απάτη: «Αν ένα κράτος επηρεαστεί ώστε να κυρώσει μία συνθήκη μέσω εξαπάτησης από ένα άλλο κράτος – μέλος των διαπραγματεύσεων, το κράτος μπορεί να επικαλεστεί την απάτη ως λόγο ακύρωσης της συγκατάθεσης του να δεσμεύεται από την συνθήκη»
Άρθρο 50 – Διαφθορά ενός αντιπροσώπου του κράτους: «Αν η έκφραση της συγκατάθεσης ενός κράτους να δεσμεύεται από μία συνθήκη είναι αποτέλεσμα της διαφθοράς των αντιπροσώπων του, εμμέσως ή αμέσως, από ένα άλλο κράτος στην διαπραγμάτευση, τότε το κράτος μπορεί να επικαλεστεί αυτή την διαφθορά ως λόγο ακύρωσης της συγκατάθεσης του να δεσμεύεται από την συνθήκη»
Ύστερα από αυτό το τροχιοδεικτικό, καθίσταται σαφής η πορεία που οφείλει να ακολουθήσει μία Εθνική Διακυβέρνηση, ύστερα από την εκλογική ήττα της κλεπτοκρατίας. Πρέπει πρώτα απ’ όλα να κηρυχθεί παύση πληρωμών προς τους δανειστές, προκειμένου να διεξαχθεί λογιστικός έλεγχος του δημοσίου χρέους, ώστε επιτέλους οι Έλληνες να μάθουν σε ποιους χρωστάνε, πόσα χρωστάνε και γιατί τα χρωστάνε. Ακολούθως θα γίνει προσφυγή στα Διεθνή Δικαστήρια για το χρέος που εντάσσεται στην κατηγορία του απεχθούς χρέους. Έτσι ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρέους θα διαγραφεί, αφού οι πιστωτές θα πρέπει να απευθυνθούν σε αυτούς που καρπώθηκαν τα λεφτά, αφήνοντας χρέη στον Ελληνικό Λαό, προκειμένου να εισπράξουν.
Άθελα του ο Σαμαράς, με τις πρακτικές του, που συνιστούν κατάλυση του πολιτεύματος, καθιστά την υπόθεση της διεκδίκησης διαγραφής του επαχθούς χρέους ακόμα πιο εύκολη, αφού με τις διώξεις εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων και την ισοπέδωση των διαχωριστικών γραμμών μεταξύ των εξουσιών, κάνει αυταπόδεικτα τα επιχειρήματα διεκδίκησης. Οι αποκαλύψεις για την εμπλοκή του πρώην πρωθυπουργού, Γεωργίου Α. Παπανδρέου, στην είσοδο της Ελλάδας στο ΔΝΤ, δένει την όλη υπόθεση περί γνώσης των δανειστών, ενώ η ανεξάρτητη – πλέον – δικαιοσύνη, θα μπορέσει να αναδείξει το μέγεθος της απάτης εναντίον του Ελληνικού Λαού.
Όλα αυτά δεν είναι νομικίστικες εκτιμήσεις ή αποκύημα της φαντασίας του γράφοντος και των ομοϊδεατών του, αλλά μία αντικειμενική πραγματικότητα, αφού οι συγκεκριμένες διατάξεις έχουν εφαρμοστεί πολύ προσφάτως, αποδείχνοντας έτσι ότι είναι πλήρως ενεργές στις συνθήκες του σύγχρονου διεθνούς δικαίου. Προς επίρρωση των παραπάνω αρκεί να αναφέρουμε την περίπτωση του Ισημερινού που ανακοίνωσε παύση πληρωμών του 70% του ομολογιακού χρέους της χώρας και εν τέλει αγόρασε σχεδόν το σύνολο του χρέους αυτού με μείωση κατά 65%. Αυτό βεβαίως δεν πρέπει να εκληφθεί ως κάτι αντίστοιχο του ελληνικού PSI, αφού στην περίπτωση του PSI έμειναν ανέγγιχτοι οι μεγαλοκαρχαρίες και οι διεθνείς τοκογλύφοι και «τσακίστηκαν» οι μικροομολογιούχοι και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Κ. Αλεξανδράκη, «Για Μια Εθνική Οικονομία», που κυκλοφορεί μέσω του πολιτιστικού ιδρύματος Α.Ι.Γ.Ι.Σ.

Posted in ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | Leave a Comment »

Ο Σαμαράς παραδίδει τα σπίτια των Ελλήνων, στο έλεος των πλειστηριασμών

Posted by PROTEUS στο Ιανουαρίου 6, 2015


Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος
Δεν έχουν όρια η ηθική τρομοκρατία, αλλά και η κοινωνική αναλγησία, με την οποία η γερμανόδουλη κυβέρνηση των Σαμαρά-Βενιζέλου παραδίδει τα σπίτια των δυστυχών Ελλήνων που βρέθηκαν στη δίνη της μνημονιακής καταιγίδας, στα νύχια των αδηφάγων τραπεζιτών. Χωρίς ίχνος κοινωνικής ευαισθησίας, χωρίς ψήγματα έστω στοιχειώδους ανθρωπιάς και αλληλεγγύης πρός τους κατατρεγμένους έλληνες – τους οποίους η ίδια η κυβέρνηση με τις οδυνηρές μημονιακές επιλογές της οδήγησε στον κοινωνικό όλεθρο – οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν τα δάνειά τους, το δίδυμο της εθνικής αποτυχίας, παραδίδει τα σπίτια τους

απροστάτευτα στα νύχια των κορακιών των πλειστηριασμών. Σε πρώτη φάση ο Α. Σαμαράς λέγοντας για άλλη μια ακόμα φορά ψέματα πρός τον ελληνικό λαό, ότι θα έθετε δικλείδες ασφαλείας -προστασίας για την πρώτη κατοικία των οικονομικά αδυνάτων Ελλήνων, απελευθέρωσε την διενέργεια των κοινωνικά επαχθών πλειστηρια-σμών, με το να μη καταθέσει τροπολογία στην Βουλή που θα ανανέωνε το πάγωμά τους. Και σε δεύτερο χρόνο έκλεισε το μάτι στην αδηφάγο όρεξη των τραπεζιτών, για να ξεκινήσουν το μακάβριο κοινωνικά έργο τους και να οδηγήσουν χιλιάδες έλληνες σε κοινωνική τραγωδία. Δυστυχώς πάντα λειψός και πολιτικά ανεπαρκής ο Αντώνης Σαμαράς και πλήρως υποταγμένος στον γερμανικό ηγεμονισμό του Σόϊμπλε και της τεχνοδομής των Βρυξελλών, δεν είχε το απαιτούμενο πολιτικό ανάστημα να προτάξει αντιστάσεις στις ηθικά αδίστακτες επιταγές τους και να προασπίσει την ιερή πρώτη κατοικία των Ελλήνων. Και έτσι κάθε Τετάρτη σήμερα διενεργούντοι οι θανατηφόροι πλειστηριασμοί, ξεσπιτώνοντας και οδηγώ-ντας στην απόγνωση και στον όλεθρο χιλιάδες συμπατριωτών μας, που βρέθηκαν άνεργοι και δεν είναι εις θέσιν πλέον να εξυπηρετούν τα δάνειά τους. Αλλά το μείζον ερώτημα που προέξάρχει εδώ, είναι ποιός ειναι ο αληθινός υπαίτιος της σημερινής οδυνηρής κατάστασης του ελληνικού λαού, που πένεται, που δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει απο το super market τα χρειαζούμενα, που αδυνατεί να πάρει γάλα στα παιδιά του και που αν δεν ήταν και η πάντοτε ευρισκόμενη Ελλαδική Εκκλησία στις επάλξεις του ήθους και της αγάπης – να προσφέρει χιλιάδες μερίδες φαγητού, στοιχειώδη εφόδια και άλλες βασικές παροχές στους αδυνάτους – οι επαχθείς αυτοκτονίες θα είχαν πολλαπλασιαστεί; Φυσικά ο Αντώνης Σαμαράς, με τις εθνοκτόνες και πολιτικά ισοπεδωτικές μνημονιακές πολιτικές του. Ο πρωθυπουργός με τον κυβερνητικά πολιτικό του συνοδοιπόρο Ευάγγελο Βενιζέλο, που με τις υφεσιακές πολιτικές τους, αποδόμησαν τον οικονομικό μας ιστό, προξένησαν άπειρα λουκέτα στις άλλοτε ακμάζουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οδήγησαν στο επαχθές φάσμα της ανεργίας και την κοινωνική πειρθωριοποίηση, χιλιάδες Ελλήνων συμπατριωτών μας.

Με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των Εμπορικών Επιμελητηρίων σε όλη την χώρα, κατέβασαν τα ρολά και έβαλαν λουκέτο πάνω απο 200.000 επιχειρήσεις και απολέσθησαν επίσης σ΄ αυτές, πάνω απο 630.000 θέσεις εργασίας !!! Αυτός είναι ο τραγικός και εθνοκτόνος απολογισμός των πολιτικά ανεπαρκών και παραδομένων στις επιταγές της δυσώνυμης τρόϊκας Αντώνη Σαμαρά και Βαγγέλη Βενιζέλου. Και το επιστέγασμα της εθνοκτόνου πολιτικής τους, ήλθαν πριν λίγες μέρες με την παράκαμψη της ανανέωσης του παγώματος των πλειστηριασμών, να παραδώσουν τα σπίτια των οικονομικά αδυνάτων, ανέργων και αναξιοπαθούντων Ελλήνων, στα χέρια του ηθικά αδίστακτου τραπεζιτικού κεφαλαίου. Αλλά το πόσο πολιτικά εθελόδουλος και παραδομένος είναι ο Αντώνης Σαμαράς, διαφαίνεται και απο άλλο ένα ακόμα γεγονός. Δοθέντος ότι έγινε η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και περιήλθε το 51% των μετοχών τους στο ελληνικό δημόσιο, κεφαλαιοποίηση που εν τέλει θα πληρώσει με την επίταση της φορολογίας, του ΕΝΦΙΑ και πλήθος άλλων μνημονιακών εισπρακτικών εφευρημάτων ο ίδιος ο ελληνικός λαός, ο Αντώνης Σαμαρας θα μπορούσε να διεκδικήσει μια άλλη ωφέλιμη και κοινωνικά ευαίσθητη πολιτική στο θέμα των κόκκινων δανείων απο την τρόϊκα. Μια πολιτική που θα προστάτευε την ιερή πρώτη κατοικία των Ελλήνων και θα τους έδινε την αναγκαία ανάσα, έχοντας αποφύγει την δαμόκλειο σπάθη εκποίησης του σπιτιού τους, προϊόντος του χρόνου και με την επαγόμενη ανάταξη της οικονομίας, να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Αντ΄ αυτής της αυτονόητης εθνικά συμπεριφοράς, ο Αντώνης Σαμαράς πλήρως υποταγμένος στις επιταγές των τροϊκανών και του αδίστακτου διεθνούς τραπεζιτικού κεφαλαίου, παρέδωσε τα σπίτια των Ελλήνων στα κυκλώματα των πλειστηριασμών. Δεν είχε το πολιτικό ανάστημα ο Αντώνης Σαμαράς, να παλέψει για τα σπίτια των Ελλήνων και να δώσει τις μάχες που επεβάλλοντο απο τις περιστάσεις. Πάντοτε στην πολιτική του εκπόρευση νάνος, κοντός, πολιτικά ουτιδανός και ρίψασπις. Προκειμένου να ικανοποιήσει τα αβυσσαλέα εγωπαθή του σύνδρομα για λίγες ώρες πρωθυπουργίας, με τις τεχνητές πολιτικές αναπνοές της δυσώνυμης τρόϊκας, παρέδωσε τα ιερά σπίτια των Ελλήνων επι της ουσίας στα ξένα τραπεζιτικά funds. Αφού οι ελληνικές τράπεζες κεφαλοποιούν τα κόκκινα δάνεια και τα πουλούν σε ευτελές ποσοστό της αξίας τους, σε ξένα κερδοσκοπικά funds. Για αυτό στις 25 του Γενάρη ο ελληνικός λαός με συντριπτικό ποσοστό θα στείλει μια για πάντα τον Αντώνη Σαμαρά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας !!! Και μπορεί να είστε βέβαιοι εδώ αγαπητοί αναγνώστες επανερχόμενοι στην εκποίηση των σπιτιών των Ελλήνων, ότι των επαχθών πλειστηριασμών θα επακολουθήσει νέος κύκλος αυτοκτονιών, απο τους Έλληνες που με ηθική ευαισθησία δεν θα αντέξουν να δουν τα παιδιά τους να μένουν στο δρόμο και το ιερό σπίτι τους να εκποιείται έναντι πινακίου φακής, απο τα βδελυρά κυκλώματα των πλειστηριασμών. Για αυτήν του την εθνοκτόνο συμπεριφορά, ο Αντώνης Σαμαράς, θα ενδρέπεται εις όλην του την ζωή.
Οι «Ανεξάρτητοι Έλληνες», με ανένδοτη πολιτική αξιοπρέπεια αντίπερα στις επιταγές του ξενόδουλου και υποταγμένου κυβερνώντος πολιτικού μας προσωπικού, με πατριωτικό παλμό και ηθική ευαισθησία απέναντι στην ιερή πρώτη κατοικία των Ελλήνων, δίνουν ατέλευτες μάχες, αντιπαλεύοντας τα κελεύσματα της δυσώνυμης τρόϊκας για εκποίηση της ελληνικής κατοικίας και έχουν αποδυθεί σε μια σισσύφεια προσπάθεια προστασίας της στις αίθουσες των Δικαστηρίων κάθε Τετάρτη, που διενεργούνται οι κοινωνικά ανάλγητοι πλειστηριασμοί. Και ο αγώνας τους αυτός πρωτίστως ανθρωπιστικός, κοινωνικός και πολιτικός, είναι πολυεπίπεδος και πολυμερής. Με την φυσική τους παρουσία παρεμποδίζουν κάθε Τετάρτη τους πλειστηριασμούς σε συνεργασία με κοινωνικά κινήματα, ομάδες κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και άλλους πολιτικούς φορείς που τίθενται απέναντι στα νύχια των αδίστακτων τραπεζιτών. Πρίν λίγο καιρό μάλιστα ο γρανιτένιος πρόεδρός τους Πάνος Καμμένος, βρέθηκε στα Χανιά της Κρήτης και συνεχάρη δημόσια την «Ομάδα Αλληλεγγύης Οφειλετών Χανίων», που έχει αποσοβήσει δεκάδες νοικοκυριά απο τον κοινωνικό όλεθρο. Με την κοινοβουλευτική τους έπαλξη καταγγέλλουν κάθε μέρα και ώρα στην Βουλή των Ελλήνων, το έγκλημα που συντελείται εις βάρος του μαρτυρικού λαού μας, που τον βγάζουν στην κυριολεξία στο δρόμο υφαρπάζοντας το σπίτι του και καλεί σε συστράτευση όλες τις πατριωτικές δυνάμεις, σ΄αυτόν τον ιερό υπέρ πάντων αγώνα. Με την φυσική τους παρουσία σε όλη την επικράτεια, καλούν σε ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση όλους τους ενεργούς πολίτες και τα κοινωνικά κινήματα, ώστε να μεγαλώσει η ανθρώπινη ασπίδα στα Δικαστήρια κάθε Τετάρτη τις ώρες των Πλειστηριασμών. Με εξαίρετους δικηγόρους μέλη του πατριωτικούς τους κινήματος των «Ανεξάρτητων Ελλήνων», στηρίζουν και νομικά και ενημερώνουν όλους τους πολίτες που βρίσκονται στην μέγγενη των κατασχέσεων, για το πώς θα αναιρέσουν και νομικά τους πλειστηριασμούς. Τέλος με συνεχείς καταγγελίες τους και διαρκή μηνύματα ευαισθητοποίησης στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και με την αρωγή βεβαίως πολλών έντιμων πατριωτών δημοσιογράφων, που συναισθάνονται την τραγωδία του ελληνικού λαού, καλούν όλους τους Έλληνες πολίτες, μέσα απο τις μαχητικές πολιτικές τάξεις τους, να στηρίξουν την ανθρωπιστική πρωτίστως προσπάθεια ματαίωσης των επονείδιστων κοινωνικά πλειστηριασμών. Το «μότο» του μαχητικού πατριωτικού κινήματος των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» είναι «Κανένα ελληνικό σπίτι σε χέρια τραπεζίτη» !!!. Αλλά οριστικά λύση στο μείζον αυτό κοινωνικό και εθνικό κατ΄ επέκταση θέμα των Πλειστηριασμών – αφού συντελείται εκποίηση και παράδοση ελληνικής γής σε ξένα κερδοσκοπικά κεφάλαια-funds, με αδιόρατη μάλιστα διαδρομή και κατεύθυνση, που μπορεί να εγκυμονεί και σοβαρούς εθνικούς κινδύνους άλλωσης της ελληνικής πατρίδας – θα δώσει στις 25 του Γενάρη με την ψήφο του ο μαρτυρικός ελληνικός λαός. Που με αποφασιστικότητα, πατριωτικό παλμό και ανένδοτη εθνική αξιοπρέπεια, θα στείλει στα αζήτητα του πολιτικού μας πεδίου, τους πολιτικά γερμανόδουλους Σαμαρά-Βενιζέλο και θα γυρίσει πολιτικά σελίδα στην χώρα, αναδεικνύοντας μια δημοκρατικού ήθους, ευρεία κοινωνική πλειοψηφία, που θα εργαστεί έντιμα για την ταχεία κοινωνική και οικονομική ανασυκρότηση της καθημαγμένης απο τον αρμαγεδδώνα της τρόϊκας πατρίδας μας. Οι «Ανεξάρτητοι Έλληνες» θα είμαστε δυναμικά πολιτικά παρώντες σ΄αυτή την νέα εθνική πανδαισία του ελληνικού λαού και θα είμαστε με δημοκρατικό ήθος εγγυητές της πολιτικής σταθερότητας, αλλά και των ιδεών της πατρίδας και της δημοκρατίας. Στις 25 του Γενάρη, λέμε δυναμικά ΟΧΙ στους πολιτικούς δυνάστες της πατρίδας μας και γυρίζουμε σελίδα. Για μια Ελλάδα του πολιτισμού και της ευημερίας και όχι της ξενικής κατοχής και τοκογλυφικής τυραννίας !!!
 *Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος, είναι M.Sc Δ/χος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
olympia.

Posted in ΑΡΘΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | Leave a Comment »

Προεκλογική δημοσιογραφική αλητεία: Οι αναλήψεις για την αποπληρωμή των φόρων ονομάζονται bank run!

Posted by PROTEUS στο Ιανουαρίου 2, 2015


Ο Δεκέμβριος ως γνωστόν είναι ο μήνας της αφαίμαξης των Ελλήνων από την εθνοπροδοτική κυβέρνηση. Είναι ο μήνας κατά τον οποίο οι Έλληνες βγάζουν λεφτά από τις τράπεζες, προκειμένου να αποπληρώσουν τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις – φόρους που θέτει για αυτούς η μνημονιακή συγκυβέρνηση. Συνεπώς είναι απολύτως λογικό να υπάρχει μία εποχιακή απόσυρση καταθέσεως συνδεδεμένη άρρηκτα με την φορολογική πολιτική του μνημονίου.

Η πραγματικότητα αυτή από τη φωνή της Μέρκελ, γερμανική εφημερίδα “Die Welt”, ερμηνεύτηκε ως “bank run”. Οι πρόθυμες φυλλάδες των «νταβατζήδων» έσπευσαν να αναπαράγουν την «είδηση» αυτή ως «αλήθεια», προκειμένου να συντελέσουν με τον τρόπο τους στην επικοινωνιακή εκστρατεία τρόμου των σαμαροβενιζέλων.
Αν θέλουν ας ρωτήσουν την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, πρώην γραμματέα της φοιτητικής παράταξης του ΠΑΣΟΚ στο Χημικό Θεσσαλονίκης και δημοσιογράφο του MEGA, Μαρία Σπυράκη, σχετικά με το τι είναι πραγματικό bank run και επί ποιου την πρωθυπουργία είχε προκληθεί. Ήταν τότε που τον τόπο κυβερνούσαν οι ενωμένες δυνάμεις ΠΑΣΟΚ – Νέας Δημοκρατία και Καρατζαφέρη, υπό την σκέπη του Λουκά Παπαδήμου. Ήταν τότε που έρχονταν αεροπλανιές με μετρητά, για να μην διαταραχτεί η προεκλογική εκστρατεία του φον Αντωνάκη.

Μέχρι τις 25 Ιανουαρίου θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά. Οι νταβατζήδες της ενημέρωσης και οι πολιτικές μαριονέτες τους θα κάνουν τα αδύνατα – δυνατά, προκειμένου να «νεκραναστήσουν» πολιτικά τους σαμαροβενιζέλους. Πίσω έχει, όμως, η αχλάδα την ουρά! 

Posted in ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | Leave a Comment »

 
Αρέσει σε %d bloggers: